We have two dedicated languages on worlddoctrine.org: English and Swedish. Behind login, all letters have English and Swedish text. You can also select any language via language selection (Translate) at the top right (automatic translation).

Vi har två dedikerade språk på worlddoctrine.org: engelska och svenska. Bakom inloggning har alla brev engelsk och svensk text. Det går även att välja vilket språk som helst via språkval (Translate) längst uppe till höger (automatisk översättning).