Seminarium

Seminarium 22-23 September 2018 (60 platser)

Mental Klarhet & Inre Resursutveckling

Huvudtema:

Upptäck Din Inre Potential – Unikhet genom Självkännedom

Lev Ditt Liv enligt Din Inre Design

Människans Okända Genetiska Struktur

Välkomna till en spännande veckohelg!

OBS! Det är viktigt att ni deltar kontinuerligt på våra seminarier och workshops. Det är viktigare än allt annat i livet med tanke på de stora förändringar som successivt äger rum efter år 2012, då vårt solsystem och vår planet passerade den ekvatorianska gränsen i vår galax. Vårt solsystem inträdde i ett gigantiskt fotonbälte som emanerar ut (strålar ut) från Centraluniversumet, Centralsolen, Alcyone i det Plejadiska stjärnsystemet.

Att deltaga är viktigt för er personligen för att kunna möta den Nya Tidsålderns utmaningar, allt vad det innebär. Vi behöver lära oss hur vi är designade (skapta) var och en av oss för att kunna förstå vår inre UNIKA kvalité och hur vi skall hantera vårt liv. Vi måste välja mellan två vägar, antingen väljer vi LJUSETS VÄG, Självets (Själens) väg eller MÖRKRETS VÄG, (egots) Sinnets lägre kvalitativa väg som ständigt skapar oss rädsla, oro, stress, sjukdomar, lidande av olika slag. Den senare leder oss till undergång. Det handlar inte längre om vad som kommer att hända i livet i samhället eller i världen, utan när det händer i större skala. Tiden är knapp. Vi är här för att hjälpa er och guida er på vägen.

Människan har levt på denna planet och inkarnerat om och om igen under många tusen år. Många erfarenheter har inhämtats vilka har varit avgörande för daningen av varje individ. Individuella brister skall vändas till individuella styrkor. Människan skall ges kraft att nå högre höjder. Alla dessa erfarenheter lagras inom människans olika energetiska fält – vilka har 100 % upptäckning på vad som har genomgåtts. Essensen överförs till Själsatomen (Själen).

Den nu ökande energin från centralsolen, via galaxsolen till vårt solsystems sol, gör nu att alla våra individuella erfarenheter börjar få mer energi och vill uttrycka sina benägenheter.

Ju mer vi lär oss, ju mer efterenheter vi förvärvar i denna låga materia, desto mer avviker vi och transformeras ner från de gudomliga högre andliga dimensionerna. Vi skapar bojor för oss själva på gott och ont.

Finns det då ingen väg ut från denna process?

Visst finns det – för de som lärt sig sin läxa i denna låga materia och också hörsammar sin själs evolutionära strävan. Men ytterst få gör det – man måste ha lärt sig sin läxa och låtit själen vinna sådan styrka att den kan gå segrande ur detta inferno som denna lägre tredimensionella dimension utgör, jordens lägre klassrum.

Ytterst få däremot, kommer att segra.

Det finns 1000-tals villfarelser på denna planet och vi sitter alla fast i vårt eget fängelse av förvärvade erfarenheter.

Genom tiderna har det alltid förmedlats och det förmedlas igen, att endast genom den Gudomliga Nåd som Gud ger genom sitt sändebud – Världsläraren, Enaren – kan man förlänas nyckeln till frälsning från den lägsta materien och nå högre världar, dimensioner och nå befrielse från sina egna bojor – inga andra vägar är gångbara om man vill nå de andliga dimensionerna. Andra utlovade vägar ger endast ytterligare möjlighet att gräva ner sig i ännu fler problem, insnärjelser i den lägsta materien. Så försåtlig är den värld vi lever i nu som också är vår verklighet. Vår inre kvalitet bestämmer helt vår individuella verklighet vare sig vi lever ett fysiskt liv på jorden eller uppehåller oss i astralvärlden efter vårt jordeliv. Vi är den vi är och inget annat – ingen kan undfly sin egen skugga.

Endast Världsläraren vet varje individs inre potential och dess utvecklingsmöjligheter.

Endast genom rätt träning kan vi nå dessa högre höjder – aldrig på annat sätt. Att genom Yoga, mindfulness eller andra orientaliska såväl som västerländska metoder tro att man kan befria sig från sin skugga är helt omöjligt. Alla Stora Kosmiska Mästare, Världslärare genom tiderna har hävdat exakt samma sak… och nu påminner även Grundarna genom Världsläraren mänskligheten att endast genom individuell rätt ansträngning kan vi uppnå befrielse från lidandet i dessa lägre världar. 

Hur du kan förbättra ditt liv, ditt välbefinnande genom att nyttja mer av din hjärnkapacitet

Det är kartlagt inom neurovetenskapen att människan som mest använder 17 % av sin hjärndators kapacitet medvetet. Den omedvetna delen som utgör 83 % kan människan först komma åt nu. Här finns alla våra möjligheter och hinder lagrade.

De seminarier och workshop som AIC anordnar utgör en viktig del i varje medlems kosmiska utveckling, särskilt nu när vi står inför stora förändringar.

Utbildningsansvarig: Sandor A Markus & Ann-Sofie Hammarbäck
Assistans: Daniel Skagerström, Lars Helge Swahn
Kurskostnad: Kurskostnad för AIC Association Akademimedlemmar är totalt: SEK 2000:-. För icke-medlemmar är kostnaden 2500 kr. Anmäl Er så snart som möjligt så ni försäkras få plats.
Tid: 10.00 – 17.00 båda dagar
Plats: Hantverksbyn i Dalarna, Sverige.
Anmälan: enl. nedan
Logi: Logi får ni fixa själva. Boka boende direkt efter att vårt bekräftelsemail har skickats till Er!
Boendeerbjudande:
“Sandorpaket” Hantverksbyn (ex. 2 nätter, 2 frukost, 2 middag = 1100 kr) >>>

Hitta Hantverksbyn >>>
Hantverksbyn >>>

Hantverksbyn ligger vid Gärdebyn, se karta nedan.

Anmälningsavgift till Seminarium i Rättvik 2018:

Anmälningsavgiften på 1000 kr skall betalas in på Sandor Markus kontonr. 30070020744 (Nordea). Clearingnummer: 3007, kontonummer: 0020744. Meddelandefältet på ditt bankkontor tillåter 10 eller 12 tecken i meddelandefältet.

Märk inbetalningen på följande sätt för identifikation med 10 eller 12 tecken:

1. Märk inbetalningstalongen med “Donation” följt av…
2. En kod bestående av 2 eller 4 tecken som du väljer själv.
3. Ex. “Donation8C12”.
4. Skicka därefter ett mail till webbmaster@human-academy.com med…
5. Ditt namn
6. Ditt telefonnummer
7. Din epostadress
8. Din adress
9. Din kod bestående av 2 eller 4 tecken
10. När inbetalningen görs/gjordes
11. Vad inbetalningen avser.
12. Beloppet på inbetalningen
13. En bekräftelse skickas till din epostadress inom 24 timmar…om ingen bekräftelse kommer, ring då Lars Helge Swahn på tel. 073-9072143 och förklara ditt ärende.

* Din plats på kursen är reserverad när du har betalt anmälningsavgiften.
* Anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande erfordras läkarintyg.

Broderlig hälsning

Sandor A Markus

Mer om Sandor A Markus:

Sandor A Markus, filosofie doktor inom kvanthumanism.

M.D i Komplementär Medicin (1984), The Open International University for Complementary Medicine & Medicina Alternativa, Colombo, Sri Lanka.

Utsedd till Fredsambassadör 1986 och har tilldelats Dag Hammarskjölds Internationella Pris för sin Humanitära verksamhet, av Académie Diplomatique de la Paix, Bryssel, Belgien.

Utsedd till International Man of the Year 1991/1992 och International Who’s Who Intellectuals för sin humanitära verksamhet av International Biographical Centre, Cambridge, England.

2004 har han utnämnts till diplomat i Sverige för de Skandinaviska länderna inom bioetik av HBTO, Human Bioethics Treaty Organization, Washington DC, USA.

Under 30 års tid har han arbetat med människans välbefinnande, inre resursutveckling eller inre design.

”När de dolda resurserna som finns i varje människa låses upp, kommer livet inom alla områden att förbättras maximalt”

”Dagens vetenskap försöker studera tredje, fjärde och femte dimensionen ur ett tredimensionellt perspektiv – man har större möjligheter om man studerar från ett femdimensionellt perspektiv”

//Lars Helge Swahn A.I.C.
larshelgeswahn@human-academy.com
Tel: 073-9072143 (telefontid: 09.00-18.00, övrig tid telefonsvarare)

 

Boendealternativ åt Rättvikshållet

Rättviksgårdens vandrarhem
http://rattviksgarden.se/
Enåbadsvägen 1., 795 32 Rättvik, Sweden. Telefon: 0248 – 563 75

Björstugan Bed & Breakfast Vandrarhem
http://www.bjorstugan.se/
Werkmästerg. 40, 79535 RÄTTVIK 0248-129 26

Fyrklöverns stugby
http://www.stugby.se/start/

Övrigt boende
http://www.campingguiden.se/stsidlanen/dalarna/rattvik.htm

Sidan är uppdaterad: 2018-07-22

Translate »